flake.lock: Update

Flake lock file updates:

• Updated input 'nixpkgs':
    'github:NixOS/nixpkgs/4ecab3273592f27479a583fb6d975d4aba3486fe' (2023-05-31)
  → 'github:NixOS/nixpkgs/18388d019974e90a035bdb938a8a3ca3c0408db9' (2023-06-04)
• Updated input 'openwrt':
    'git+https://git.openwrt.org/openwrt/openwrt.git?ref=openwrt-22.03&rev=ce32068bf2d85e03d3dd034ab345d55247e5626c' (2023-05-28)
  → 'git+https://git.openwrt.org/openwrt/openwrt.git?ref=openwrt-22.03&rev=171b51519206b5e66ebd01d322f41d790976ce87' (2023-06-03)
• Updated input 'openwrt-imagebuilder':
    'github:astro/nix-openwrt-imagebuilder/c600f6dbe0516b34a307d9ec69015e123ec859a4' (2023-05-31)
  → 'github:astro/nix-openwrt-imagebuilder/b5901ec9361152f1f588445d1b3f06239ea4b86c' (2023-06-04)
pull/14/head
Astro 2023-06-04 23:30:57 +02:00
parent 22b08ab0b1
commit d3446c1a94
1 changed files with 10 additions and 10 deletions

View File

@ -2,11 +2,11 @@
"nodes": {
"nixpkgs": {
"locked": {
"lastModified": 1685566663,
"narHash": "sha256-btHN1czJ6rzteeCuE/PNrdssqYD2nIA4w48miQAFloM=",
"lastModified": 1685912674,
"narHash": "sha256-9iRV7ZxZO13MXEBZvWTak9OTddkit66qbbDtroqV4X4=",
"owner": "NixOS",
"repo": "nixpkgs",
"rev": "4ecab3273592f27479a583fb6d975d4aba3486fe",
"rev": "18388d019974e90a035bdb938a8a3ca3c0408db9",
"type": "github"
},
"original": {
@ -19,11 +19,11 @@
"openwrt": {
"flake": false,
"locked": {
"lastModified": 1685296312,
"narHash": "sha256-INc2BE1IRQVFP58wZxlzx8iYu4GWsa9yhA9ytACe5JI=",
"lastModified": 1685795498,
"narHash": "sha256-DZS2L/646UDQjXKVYL5wuqoYXQ1cc/9M7fy5lXQ5/Gw=",
"ref": "openwrt-22.03",
"rev": "ce32068bf2d85e03d3dd034ab345d55247e5626c",
"revCount": 54626,
"rev": "171b51519206b5e66ebd01d322f41d790976ce87",
"revCount": 54629,
"type": "git",
"url": "https://git.openwrt.org/openwrt/openwrt.git"
},
@ -40,11 +40,11 @@
]
},
"locked": {
"lastModified": 1685530747,
"narHash": "sha256-E/Moe0KAfLBwwSyIuJkmd47z+zPxeK3kHiz/DF1L0mE=",
"lastModified": 1685874260,
"narHash": "sha256-rem5LdqVtunLJZ+lXvwAJCMFucJmT+kaXoTOIbGelXg=",
"owner": "astro",
"repo": "nix-openwrt-imagebuilder",
"rev": "c600f6dbe0516b34a307d9ec69015e123ec859a4",
"rev": "b5901ec9361152f1f588445d1b3f06239ea4b86c",
"type": "github"
},
"original": {