Преглед на файлове

nixos-module/container/dns: set notify-source for zone xfer

master
Astro преди 3 месеца
родител
ревизия
90c9c9dd13
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 0 реда
 1. 2
  0
    nix/nixos-module/container/dns.nix

+ 2
- 0
nix/nixos-module/container/dns.nix Целия файл

@@ -101,6 +101,8 @@ in
101 101
        95.217.229.209;
102 102
        2a01:4f9:4b:39ec::4;
103 103
       };
104
+      notify-source ${config.site.net.serv.hosts4.dns};
105
+      notify-source-v6 ${config.site.net.serv.hosts6.up1.dns};
104 106
      '' + lib.optionalString dynamic ''
105 107
       allow-update { key "dyndns"; };
106 108
      '';

Loading…
Отказ
Запис