Преглед на файлове

add submodule for 3PDT footprint

master
JonathanS преди 1 година
родител
ревизия
a0a8d85021
променени са 2 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 0 реда
  1. 3
    0
      .gitmodules
  2. 1
    0
      Kicad_GSM_Footprint.pretty

+ 3
- 0
.gitmodules Целия файл

@@ -1,3 +1,6 @@
1 1
 [submodule "SparkFun-Kicad-Libraries"]
2 2
 	path = SparkFun-Kicad-Libraries
3 3
 	url = https://github.com/benwis/SparkFun-Kicad-Libraries
4
+[submodule "Kicad_GSM_Footprint.pretty"]
5
+	path = Kicad_GSM_Footprint.pretty
6
+	url = https://github.com/GSMCustomEffects/Kicad_GSM_Footprint.pretty

+ 1
- 0
Kicad_GSM_Footprint.pretty

@@ -0,0 +1 @@
1
+Subproject commit f36e3e45fb3d7a1b18e3719791bb8d2f4b90bbad

Loading…
Отказ
Запис