Преглед на файлове

first rescue attempt

master
JonathanS преди 2 години
родител
ревизия
33b38458bc
променени са 4 файла, в които са добавени 1494 реда и са изтрити 1435 реда
 1. 778
  698
    Deffekt.bak
 2. 1
  1
    Deffekt.pro
 3. 712
  736
    Deffekt.sch
 4. 3
  0
    sym-lib-table

+ 778
- 698
Deffekt.bak
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


+ 1
- 1
Deffekt.pro Целия файл

@@ -1,4 +1,4 @@
1
-update=Sun 27 Jan 2019 06:30:16 PM CET
1
+update=Wed 30 Jan 2019 01:07:16 AM CET
2 2
 version=1
3 3
 last_client=kicad
4 4
 [pcbnew]

+ 712
- 736
Deffekt.sch
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


+ 3
- 0
sym-lib-table Целия файл

@@ -0,0 +1,3 @@
1
+(sym_lib_table
2
+ (lib (name 3way-switch)(type Legacy)(uri ${KIPRJMOD}/3way-switch.lib)(options "")(descr ""))
3
+)

Loading…
Отказ
Запис