c3d2-wiki/Datenspuren_2016%2FEntschei...

8 lines
136 B
Plaintext

{{Datenspuren 2016/Navigation}}
; Datum: 2016-10-22 -23
; Ort: [[Technische Sammlungen Dresden]] ([[TSD]])
; Motto: Schwer vernetzt!