eri451 пре 2 година
родитељ
комит
6dba479277
3 измењених фајлова са 1350 додато и 1317 уклоњено
 1. 29
  4
    Deffekt-cache.lib
 2. 661
  655
    Deffekt.bak
 3. 660
  658
    Deffekt.sch

+ 29
- 4
Deffekt-cache.lib Прегледај датотеку

@@ -1,19 +1,44 @@
1 1
 EESchema-LIBRARY Version 2.4
2 2
 #encoding utf-8
3 3
 #
4
+# Connector_AudioJack2_Ground
5
+#
6
+DEF Connector_AudioJack2_Ground J 0 20 Y Y 1 F N
7
+F0 "J" 0 350 50 H V C CNN
8
+F1 "Connector_AudioJack2_Ground" 0 250 50 H V C CNN
9
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
10
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
11
+$FPLIST
12
+ Jack*
13
+$ENDFPLIST
14
+DRAW
15
+S -100 -100 -150 0 0 1 10 F
16
+S 100 150 -100 -100 0 1 10 f
17
+P 4 0 1 10 0 0 25 -25 50 0 100 0 N
18
+P 5 0 1 10 100 100 -25 100 -25 0 -50 -25 -75 0 N
19
+X ~ G 0 -200 100 U 50 50 1 1 P
20
+X ~ S 200 100 100 L 50 50 1 1 P
21
+X ~ T 200 0 100 L 50 50 1 1 P
22
+ENDDRAW
23
+ENDDEF
24
+#
4 25
 # Connector_AudioJack3_Ground
5 26
 #
6
-DEF Connector_AudioJack3_Ground J 0 40 Y Y 1 F N
27
+DEF Connector_AudioJack3_Ground J 0 20 Y Y 1 F N
7 28
 F0 "J" 0 350 50 H V C CNN
8 29
 F1 "Connector_AudioJack3_Ground" 0 250 50 H V C CNN
9 30
 F2 "" 0 0 50 H I C CNN
10 31
 F3 "" 0 0 50 H I C CNN
32
+$FPLIST
33
+ Jack*
34
+$ENDFPLIST
11 35
 DRAW
12
-S -175 -200 -205 -100 0 1 0 F
13
-S 100 -225 -180 175 0 1 10 f
36
+S -200 -100 -250 -200 0 1 10 F
37
+S 100 150 -200 -200 0 1 10 f
14 38
 P 4 0 1 10 0 -100 25 -125 50 -100 100 -100 N
15 39
 P 5 0 1 10 -75 -100 -50 -125 -25 -100 -25 0 100 0 N
16 40
 P 5 0 1 10 100 100 -100 100 -100 -100 -125 -125 -150 -100 N
41
+X ~ G 0 -300 100 U 50 50 1 1 P
17 42
 X ~ R 200 0 100 L 50 50 1 1 P
18 43
 X ~ S 200 100 100 L 50 50 1 1 P
19 44
 X ~ T 200 -100 100 L 50 50 1 1 P
@@ -233,7 +258,7 @@ $ENDFPLIST
233 258
 DRAW
234 259
 S 40 100 -40 -100 0 1 10 N
235 260
 P 2 0 1 0 100 0 60 0 N
236
-P 3 0 1 0 45 0 90 20 90 -20 F
261
+P 4 0 1 0 45 0 90 20 90 -20 45 0 F
237 262
 X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
238 263
 X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
239 264
 X 3 3 0 -150 50 U 50 50 1 1 P

+ 661
- 655
Deffekt.bak
Разлика између датотеке није приказан због своје велике величине
Прегледај датотеку


+ 660
- 658
Deffekt.sch
Разлика између датотеке није приказан због своје велике величине
Прегледај датотеку


Loading…
Откажи
Сачувај