Преглед на файлове

codeowners: add jonringer as python packages codeowner

openssl
Jonathan Ringer преди 1 година
родител
ревизия
aed81020ed
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
 1. 2
  2
    .github/CODEOWNERS

+ 2
- 2
.github/CODEOWNERS Целия файл

@@ -52,9 +52,9 @@
52 52
 
53 53
 # Python-related code and docs
54 54
 /maintainers/scripts/update-python-libraries	@FRidh
55
-/pkgs/top-level/python-packages.nix   @FRidh
55
+/pkgs/top-level/python-packages.nix   @FRidh @jonringer
56 56
 /pkgs/development/interpreters/python  @FRidh
57
-/pkgs/development/python-modules    @FRidh
57
+/pkgs/development/python-modules    @FRidh @jonringer
58 58
 /doc/languages-frameworks/python.section.md   @FRidh
59 59
 
60 60
 # Haskell

Loading…
Отказ
Запис