Преглед на файлове

.github/CODEOWNERS: remove tabs

nixos-19.03
Ryan Mulligan преди 3 години
родител
ревизия
940094a0d5
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 4 реда
 1. 4
  4
    .github/CODEOWNERS

+ 4
- 4
.github/CODEOWNERS Целия файл

@@ -46,10 +46,10 @@
46 46
 
47 47
 # Python-related code and docs
48 48
 /maintainers/scripts/update-python-libraries	@FRidh
49
-/pkgs/top-level/python-packages.nix   	@FRidh
50
-/pkgs/development/interpreters/python  	@FRidh
51
-/pkgs/development/python-modules    	@FRidh
52
-/doc/languages-frameworks/python.md   	@FRidh
49
+/pkgs/top-level/python-packages.nix   @FRidh
50
+/pkgs/development/interpreters/python  @FRidh
51
+/pkgs/development/python-modules    @FRidh
52
+/doc/languages-frameworks/python.md   @FRidh
53 53
 
54 54
 # Haskell
55 55
 /pkgs/development/compilers/ghc            @peti

Loading…
Отказ
Запис