Genode Packages collection https://git.sr.ht/~ehmry/genodepkgs/
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
 
Emery Hemingway ebf3606705 Port NixOS module system 12 månader sedan
..
lib Port NixOS module system 12 månader sedan
solo5 Port NixOS module system 12 månader sedan
test-driver Replace test framework 1 år sedan
default.nix Port NixOS module system 12 månader sedan
hello.dhall Port NixOS module system 12 månader sedan
hello.nix Port NixOS module system 12 månader sedan
log.dhall Port NixOS module system 12 månader sedan
log.nix Port NixOS module system 12 månader sedan
posix.dhall Update dhall-genode for policy-route changes 12 månader sedan
posix.nix Relicense as MIT 1 år sedan
test-wrapper.dhall genodeSources: 20.05 -> 20.08 1 år sedan
test.dhall genodeSources: 20.05 -> 20.08 1 år sedan
vmm_arm.dhall genodeSources: 20.05 -> 20.08 1 år sedan
vmm_arm.nix Relicense as MIT 1 år sedan
vmm_x86.dhall Port NixOS module system 12 månader sedan
vmm_x86.nix Port NixOS module system 12 månader sedan
x86.dhall Port NixOS module system 12 månader sedan
x86.nix Port NixOS module system 12 månader sedan