Genode Packages collection https://git.sr.ht/~ehmry/genodepkgs/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
Emery Hemingway ebf3606705 Port NixOS module system 12 miesięcy temu
..
lib Port NixOS module system 12 miesięcy temu
solo5 Port NixOS module system 12 miesięcy temu
test-driver Replace test framework 1 rok temu
default.nix Port NixOS module system 12 miesięcy temu
hello.dhall Port NixOS module system 12 miesięcy temu
hello.nix Port NixOS module system 12 miesięcy temu
log.dhall Port NixOS module system 12 miesięcy temu
log.nix Port NixOS module system 12 miesięcy temu
posix.dhall Update dhall-genode for policy-route changes 12 miesięcy temu
posix.nix Relicense as MIT 1 rok temu
test-wrapper.dhall genodeSources: 20.05 -> 20.08 1 rok temu
test.dhall genodeSources: 20.05 -> 20.08 1 rok temu
vmm_arm.dhall genodeSources: 20.05 -> 20.08 1 rok temu
vmm_arm.nix Relicense as MIT 1 rok temu
vmm_x86.dhall Port NixOS module system 12 miesięcy temu
vmm_x86.nix Port NixOS module system 12 miesięcy temu
x86.dhall Port NixOS module system 12 miesięcy temu
x86.nix Port NixOS module system 12 miesięcy temu