Genode Packages collection https://git.sr.ht/~ehmry/genodepkgs/
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
 

32 lines
925 B

let Genode = env:DHALL_GENODE
let Prelude = Genode.Prelude
let Init = Genode.Init
in { Genode
, Type =
{ children : Prelude.Map.Type Text Init.Child.Type
, rom : Genode.BootModules.Type
}
, default.rom = [] : Genode.BootModules.Type
, initToChildren =
λ(init : Init.Type) →
toMap
{ init =
Init.toChild
init
Init.Attributes::{
, routes =
[ Init.ServiceRoute.parentLabel
"LOG"
(Some "SOTEST")
(Some "unlabeled")
, Init.ServiceRoute.parent "IO_MEM"
, Init.ServiceRoute.parent "IO_PORT"
, Init.ServiceRoute.parent "IRQ"
, Init.ServiceRoute.parent "VM"
]
}
}
}