Genode Packages collection https://git.sr.ht/~ehmry/genodepkgs/
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
 

47 rader
1.3 KiB

let Test = ../test.dhall ? env:DHALL_GENODE_TEST
let Genode = Test.Genode
let Prelude = Genode.Prelude
let Init = Genode.Init
let Child = Init.Child
let Config = Init.Config
let toSimple =
λ(testName : Text) →
Child.flat
Child.Attributes::{
, binary = "solo5-test_${testName}"
, resources = Init.Resources::{ caps = 256, ram = Genode.units.MiB 3 }
, config = Config::{
, content =
[ Prelude.XML.element
{ name = "cmdline"
, attributes = Prelude.XML.emptyAttributes
, content = [ Prelude.XML.text "Hello_Solo5" ]
}
]
}
}
in λ(params : { isAarch64 : Bool }) →
let tests
: Prelude.Map.Type Text Child.Type
= toMap
{ quiet = toSimple "quiet"
, hello = toSimple "hello"
, globals = toSimple "globals"
, time = ./time.dhall
, blk = ./blk.dhall
, net = ./net.dhall
, net_2if = ./net_2if.dhall
}
# ( if params.isAarch64
then Prelude.Map.empty Text Child.Type
else toMap { fpu = toSimple "fpu" }
)
in Test::{ children = tests }