Genode Packages collection https://git.sr.ht/~ehmry/genodepkgs/
Nevar pievienot vairāk kā 25 tēmas Tēmai ir jāsākas ar burtu vai ciparu, tā var saturēt domu zīmes ('-') un var būt līdz 35 simboliem gara.
 
 
 
 
 

245 rindas
7.7 KiB

let Genode = env:DHALL_GENODE
let Prelude = Genode.Prelude
let XML = Prelude.XML
let Key = < Ascii : Natural | Char : Text | Code : Natural > : Type
let Map =
{ Type =
{ keys : Prelude.Map.Type Text Key
, mod1 : Bool
, mod2 : Bool
, mod3 : Bool
, mod4 : Bool
}
, default = { mod1 = False, mod2 = False, mod3 = False, mod4 = False }
}
let boolToAttr = λ(_ : Bool) → if _ then "yes" else "no"
let keyToXML =
λ(x : Prelude.Map.Entry Text Key) →
XML.leaf
{ name = "key"
, attributes =
[ merge
{ Ascii =
λ(_ : Natural) →
{ mapKey = "ascii", mapValue = Prelude.Natural.show _ }
, Char = λ(_ : Text) → { mapKey = "char", mapValue = _ }
, Code =
λ(_ : Natural) →
{ mapKey = "code", mapValue = Prelude.Natural.show _ }
}
x.mapValue
, { mapKey = "name", mapValue = x.mapKey }
]
}
let mapToXML =
λ(map : Map.Type) →
XML.element
{ name = "map"
, attributes = toMap
{ mod1 = boolToAttr map.mod1
, mod2 = boolToAttr map.mod2
, mod3 = boolToAttr map.mod3
, mod4 = boolToAttr map.mod4
}
, content =
Prelude.List.map
(Prelude.Map.Entry Text Key)
XML.Type
keyToXML
map.keys
}
let workman =
[ Map::{
, keys = toMap
{ KEY_ESC = Key.Ascii 27
, KEY_1 = Key.Char "1"
, KEY_2 = Key.Char "2"
, KEY_3 = Key.Char "3"
, KEY_4 = Key.Char "4"
, KEY_5 = Key.Char "5"
, KEY_6 = Key.Char "6"
, KEY_7 = Key.Char "7"
, KEY_8 = Key.Char "8"
, KEY_9 = Key.Char "9"
, KEY_0 = Key.Char "0"
, KEY_MINUS = Key.Char "-"
, KEY_EQUAL = Key.Char "="
, KEY_BACKSPACE = Key.Ascii 8
, KEY_TAB = Key.Ascii 9
, KEY_Q = Key.Char "q"
, KEY_W = Key.Char "d"
, KEY_E = Key.Char "r"
, KEY_R = Key.Char "w"
, KEY_T = Key.Char "b"
, KEY_Y = Key.Char "j"
, KEY_U = Key.Char "f"
, KEY_I = Key.Char "u"
, KEY_O = Key.Char "p"
, KEY_P = Key.Char ";"
, KEY_LEFTBRACE = Key.Char "["
, KEY_RIGHTBRACE = Key.Char "]"
, KEY_ENTER = Key.Ascii 10
, KEY_A = Key.Char "a"
, KEY_S = Key.Char "s"
, KEY_D = Key.Char "h"
, KEY_F = Key.Char "t"
, KEY_G = Key.Char "g"
, KEY_H = Key.Char "y"
, KEY_J = Key.Char "n"
, KEY_K = Key.Char "e"
, KEY_L = Key.Char "o"
, KEY_SEMICOLON = Key.Char "i"
, KEY_APOSTROPHE = Key.Char "'"
, KEY_GRAVE = Key.Char "`"
, KEY_BACKSLASH = Key.Ascii 92
, KEY_Z = Key.Char "z"
, KEY_X = Key.Char "x"
, KEY_C = Key.Char "m"
, KEY_V = Key.Char "c"
, KEY_B = Key.Char "v"
, KEY_N = Key.Char "k"
, KEY_M = Key.Char "l"
, KEY_COMMA = Key.Char ","
, KEY_DOT = Key.Char "."
, KEY_SLASH = Key.Char "/"
, KEY_SPACE = Key.Char " "
, KEY_KP7 = Key.Char "7"
, KEY_KP8 = Key.Char "8"
, KEY_KP9 = Key.Char "9"
, KEY_KPMINUS = Key.Char "-"
, KEY_KP4 = Key.Char "4"
, KEY_KP5 = Key.Char "5"
, KEY_KP6 = Key.Char "6"
, KEY_KPPLUS = Key.Char "+"
, KEY_KP1 = Key.Char "1"
, KEY_KP2 = Key.Char "2"
, KEY_KP3 = Key.Char "3"
, KEY_KP0 = Key.Char "0"
, KEY_KPDOT = Key.Char "."
, KEY_KPENTER = Key.Ascii 10
, KEY_KPSLASH = Key.Char "/"
}
}
, Map::{
, mod1 = True
, keys = toMap
{ KEY_1 = Key.Char "!"
, KEY_2 = Key.Char "@"
, KEY_3 = Key.Char "#"
, KEY_4 = Key.Char "\$"
, KEY_5 = Key.Char "%"
, KEY_6 = Key.Char "^"
, KEY_7 = Key.Ascii 38
, KEY_8 = Key.Char "*"
, KEY_9 = Key.Char "("
, KEY_0 = Key.Char ")"
, KEY_MINUS = Key.Char "_"
, KEY_EQUAL = Key.Char "+"
, KEY_Q = Key.Char "Q"
, KEY_W = Key.Char "D"
, KEY_E = Key.Char "R"
, KEY_R = Key.Char "W"
, KEY_T = Key.Char "B"
, KEY_Y = Key.Char "J"
, KEY_U = Key.Char "F"
, KEY_I = Key.Char "U"
, KEY_O = Key.Char "P"
, KEY_P = Key.Char ":"
, KEY_LEFTBRACE = Key.Char "{"
, KEY_RIGHTBRACE = Key.Char "}"
, KEY_A = Key.Char "A"
, KEY_S = Key.Char "S"
, KEY_D = Key.Char "H"
, KEY_F = Key.Char "T"
, KEY_G = Key.Char "G"
, KEY_H = Key.Char "Y"
, KEY_J = Key.Char "N"
, KEY_K = Key.Char "E"
, KEY_L = Key.Char "O"
, KEY_SEMICOLON = Key.Char "I"
, KEY_APOSTROPHE = Key.Ascii 34
, KEY_GRAVE = Key.Char "~"
, KEY_BACKSLASH = Key.Char "|"
, KEY_Z = Key.Char "Z"
, KEY_X = Key.Char "X"
, KEY_C = Key.Char "M"
, KEY_V = Key.Char "C"
, KEY_B = Key.Char "V"
, KEY_N = Key.Char "K"
, KEY_M = Key.Char "L"
, KEY_COMMA = Key.Ascii 60
, KEY_DOT = Key.Ascii 62
, KEY_SLASH = Key.Char "?"
}
}
, Map::{
, mod2 = True
, keys = toMap
{ KEY_A = Key.Ascii 1
, KEY_B = Key.Ascii 22
, KEY_C = Key.Ascii 13
, KEY_D = Key.Ascii 8
, KEY_E = Key.Ascii 18
, KEY_F = Key.Ascii 20
, KEY_G = Key.Ascii 7
, KEY_H = Key.Ascii 25
, KEY_I = Key.Ascii 21
, KEY_J = Key.Ascii 14
, KEY_K = Key.Ascii 5
, KEY_L = Key.Ascii 15
, KEY_M = Key.Ascii 12
, KEY_N = Key.Ascii 11
, KEY_O = Key.Ascii 16
, KEY_P = Key.Ascii 9
, KEY_Q = Key.Ascii 17
, KEY_R = Key.Ascii 23
, KEY_S = Key.Ascii 19
, KEY_T = Key.Ascii 2
, KEY_U = Key.Ascii 6
, KEY_V = Key.Ascii 3
, KEY_W = Key.Ascii 4
, KEY_X = Key.Ascii 24
, KEY_Y = Key.Ascii 10
, KEY_Z = Key.Ascii 26
}
}
, Map::{
, mod3 = True
, keys = toMap
{ KEY_4 = Key.Code 8364
, KEY_A = Key.Code 228
, KEY_S = Key.Code 223
, KEY_I = Key.Code 252
, KEY_DOT = Key.Code 8230
, KEY_K = Key.Code 235
, KEY_C = Key.Code 181
, KEY_L = Key.Code 246
}
}
, Map::{
, mod1 = True
, mod3 = True
, keys = toMap
{ KEY_0 = Key.Code 8320
, KEY_1 = Key.Code 8321
, KEY_2 = Key.Code 8322
, KEY_3 = Key.Code 8323
, KEY_4 = Key.Code 8324
, KEY_5 = Key.Code 8325
, KEY_6 = Key.Code 8326
, KEY_7 = Key.Code 8327
, KEY_8 = Key.Code 8328
, KEY_9 = Key.Code 8329
}
}
]
in Prelude.List.map Map.Type XML.Type mapToXML workman