Genode Packages collection https://git.sr.ht/~ehmry/genodepkgs/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

2 wiersze
86 B

let dhall-haskell = import <dhall-haskell>;
in { linux-dhall = dhall-haskell.dhall; }