Genode Packages collection https://git.sr.ht/~ehmry/genodepkgs/
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
 

23 regels
390 B

{ flake }:
{
x86_64 = {
imports = [
./genode-core.nix
./genode-init.nix
./hardware.nix
./qemu-vm.nix
./systemd.nix
];
nixpkgs = rec {
localSystem = "x86_64-linux";
crossSystem = "x86_64-genode";
system = localSystem + "-" + crossSystem;
pkgs = flake.legacyPackages.${system};
};
};
nova = import ./nova.nix;
}