Genode Packages collection https://git.sr.ht/~ehmry/genodepkgs/
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
 

17 rader
422 B

{ stdenv, fetchgit, dhallPackages }:
dhallPackages.buildDhallPackage {
name = "dhall-genode";
code = let
src = fetchgit {
url = "https://git.sr.ht/~ehmry/dhall-genode";
rev = "b9630af18be8956562ffba026f7bfc3b55b093b1";
sha256 = "072w6g3561qnhfw2j721584c6ds9bw4f9xq1j5ggj3p0fhf5yp5z";
};
in src + "/package.dhall";
dependencies = [ dhallPackages.Prelude."13.0.0" ];
source = true;
}