Genode Packages collection https://git.sr.ht/~ehmry/genodepkgs/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

23 wiersze
564 B

{ genodeSources, symlinkJoin }:
symlinkJoin {
name = "posix";
paths = map genodeSources.depot [ "libc" "posix" ];
postBuild = ''
local headerDir="''${!outputDev}/include"
mkdir -p "$headerDir"
pushd ${genodeSources.ports.libc}/*
cp -r \
include/libc/* \
include/openlibm/* \
${genodeSources}/repos/libports/include/libc \
"$headerDir"
for spec in ${toString genodeSources.specs}; do
dir=include/spec/$spec/libc
if [ -d $dir ]; then
cp -r $dir/* "$headerDir"
fi
done
popd
'';
}