Genode Packages collection https://git.sr.ht/~ehmry/genodepkgs/
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
 

23 regels
564 B

{ genodeSources, symlinkJoin }:
symlinkJoin {
name = "posix";
paths = map genodeSources.depot [ "libc" "posix" ];
postBuild = ''
local headerDir="''${!outputDev}/include"
mkdir -p "$headerDir"
pushd ${genodeSources.ports.libc}/*
cp -r \
include/libc/* \
include/openlibm/* \
${genodeSources}/repos/libports/include/libc \
"$headerDir"
for spec in ${toString genodeSources.specs}; do
dir=include/spec/$spec/libc
if [ -d $dir ]; then
cp -r $dir/* "$headerDir"
fi
done
popd
'';
}