Genode Packages collection https://git.sr.ht/~ehmry/genodepkgs/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

57 wiersze
1.5 KiB

let Genode = env:DHALL_GENODE
let Init = Genode.Init
let Child = Init.Child
let ServiceRoute = Init.ServiceRoute
let routeLogRom =
λ(label : Text) → ServiceRoute.parentLabel "ROM" (Some "log") (Some label)
in Init::{
, verbose = True
, children = toMap
{ fs_log =
Child.flat
Child.Attributes::{
, binary = "fs_log"
, config = Init.Config::{
, defaultPolicy = Some Init.Config.DefaultPolicy::{
, attributes = toMap { merge = "yes", truncate = "yes" }
}
}
, exitPropagate = True
, provides = [ "LOG" ]
, routes = [ ServiceRoute.parent "File_system" ]
}
, log_core =
Child.flat
Child.Attributes::{
, binary = "log_core"
, routes =
[ routeLogRom "core_log"
, ServiceRoute.childLabel
"LOG"
"fs_log"
(Some "log")
(Some "core")
]
}
, log_kernel =
Child.flat
Child.Attributes::{
, binary = "log_core"
, routes =
[ routeLogRom "kernel_log"
, ServiceRoute.childLabel
"LOG"
"fs_log"
(Some "log")
(Some "kernel")
]
}
}
, routes = [ ServiceRoute.parent "Timer" ]
}