Genode Packages collection https://git.sr.ht/~ehmry/genodepkgs/
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 
 
 

12 satır
223 B

let Genode = env:DHALL_GENODE
let toRom =
λ(mapKey : Text)
→ λ(path : Text)
→ [ { mapKey = mapKey
, mapValue = Genode.BootModules.ROM.Type.RomPath path
}
]
in toRom