Genode Packages collection https://git.sr.ht/~ehmry/genodepkgs/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

12 wiersze
223 B

let Genode = env:DHALL_GENODE
let toRom =
λ(mapKey : Text)
→ λ(path : Text)
→ [ { mapKey = mapKey
, mapValue = Genode.BootModules.ROM.Type.RomPath path
}
]
in toRom