Genode Packages collection https://git.sr.ht/~ehmry/genodepkgs/
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
 

12 regels
223 B

let Genode = env:DHALL_GENODE
let toRom =
λ(mapKey : Text)
→ λ(path : Text)
→ [ { mapKey = mapKey
, mapValue = Genode.BootModules.ROM.Type.RomPath path
}
]
in toRom