Genode Packages collection https://git.sr.ht/~ehmry/genodepkgs/
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
 

12 lines
223 B

let Genode = env:DHALL_GENODE
let toRom =
λ(mapKey : Text)
→ λ(path : Text)
→ [ { mapKey = mapKey
, mapValue = Genode.BootModules.ROM.Type.RomPath path
}
]
in toRom