Genode Packages collection https://git.sr.ht/~ehmry/genodepkgs/
Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.
 
 
 
 
 

8 рядки
209 B

let Genode = env:DHALL_GENODE
let BootModules = Genode.BootModules
in λ(configPath : Text)
→ λ(rom : Genode.BootModules.Type)
→ BootModules.toRomPaths (toMap { config = configPath }) # rom