Genode Packages collection https://git.sr.ht/~ehmry/genodepkgs/
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 
 
 

8 satır
209 B

let Genode = env:DHALL_GENODE
let BootModules = Genode.BootModules
in λ(configPath : Text)
→ λ(rom : Genode.BootModules.Type)
→ BootModules.toRomPaths (toMap { config = configPath }) # rom