Genode Packages collection https://git.sr.ht/~ehmry/genodepkgs/
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
 

8 regels
209 B

let Genode = env:DHALL_GENODE
let BootModules = Genode.BootModules
in λ(configPath : Text)
→ λ(rom : Genode.BootModules.Type)
→ BootModules.toRomPaths (toMap { config = configPath }) # rom