Genode Packages collection https://git.sr.ht/~ehmry/genodepkgs/
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
 

8 lines
209 B

let Genode = env:DHALL_GENODE
let BootModules = Genode.BootModules
in λ(configPath : Text)
→ λ(rom : Genode.BootModules.Type)
→ BootModules.toRomPaths (toMap { config = configPath }) # rom