Genode Packages collection https://git.sr.ht/~ehmry/genodepkgs/
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
 

8 regels
269 B

Format: https://www.debian.org/doc/packaging-manuals/copyright-format/1.0/
Upstream-Name: Genodepkgs
Upstream-Contact: Emery Hemingway <ehmry@posteo.net>
Source: https://git.sr.ht/~ehmry/genodepkgs
Files: *
Copyright: 2019-2020 Nixpkgs/NixOS contributors
License: MIT