Genode Packages collection https://git.sr.ht/~ehmry/genodepkgs/
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
 

8 lines
269 B

Format: https://www.debian.org/doc/packaging-manuals/copyright-format/1.0/
Upstream-Name: Genodepkgs
Upstream-Contact: Emery Hemingway <ehmry@posteo.net>
Source: https://git.sr.ht/~ehmry/genodepkgs
Files: *
Copyright: 2019-2020 Nixpkgs/NixOS contributors
License: MIT