2 Ревизии (1f53f25419144e941ca58a5af4ea7682bf4614a7)

Автор SHA1 Съобщение Дата
Emery Hemingway 1f53f25419 Relicense as MIT преди 1 година
Emery Hemingway e203c4b57b nixos-module: graphical and fs log преди 1 година