Преглед на файлове

Add .history to .gitignore

tags/20.02
Emery Hemingway преди 1 година
родител
ревизия
ae1b0b8ef1
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. 1
    0
      .gitignore

+ 1
- 0
.gitignore Целия файл

@@ -1,3 +1,4 @@
1
+.history
1 2
 .reuse
2 3
 result
3 4
 result-*

Loading…
Отказ
Запис