Преглед на файлове

Hydra: init spec file

reinit
Emery Hemingway преди 8 месеца
родител
ревизия
25ca508821
променени са 1 файла, в които са добавени 12 реда и са изтрити 0 реда
 1. 12
  0
    hydra.json

+ 12
- 0
hydra.json Целия файл

@@ -0,0 +1,12 @@
1
+{
2
+ "enabled": 1,
3
+ "hidden": 1,
4
+ "type": 1,
5
+ "flake": "git+https://git.sr.ht/~ehmry/genodepkgs",
6
+ "description": "Genode Nix packages",
7
+ "checkinterval": 300,
8
+ "schedulingshares": 100,
9
+ "enableemail": false,
10
+ "emailoverride": "",
11
+ "keepnr": 3
12
+}

Loading…
Отказ
Запис