Bläddra i källkod

generalize lib/make-bootable-image.nix

dabus
Emery Hemingway 9 månader sedan
förälder
incheckning
0c69706e39
1 ändrade filer med 1 tillägg och 1 borttagningar
 1. 1
  1
    nixos-modules/lib/make-bootable-image.nix

+ 1
- 1
nixos-modules/lib/make-bootable-image.nix Visa fil

@@ -5,7 +5,7 @@ pkgs.stdenv.mkDerivation {
5 5
  name = "boot.qcow2";
6 6
 
7 7
  nativeBuildInputs = with pkgs.buildPackages; [
8
-  config.system.build.qemu
8
+  buildPackages.qemu_test
9 9
   utillinux
10 10
   zstd
11 11
  ];

Laddar…
Avbryt
Spara