Nix flake of prebuilt Genode binaries
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 

24 rader
578 B

#!/bin/sh
# TODO: git clone shallow, fhs environment, make -f depot/whatever
if [ -z "$1"]; then
echo "the root of the genode directory must be passed as an argument"
exit 1
fi
echo "/* DO NOT EDIT - this file generated by gen-list.sh */ ["
cd $1
find public/genodelabs/bin -name '*.tar.xz' -print \
| sort \
| awk --field-separator / '{print $5" "$6" "$0}' \
| while read NAME VERSION LOCAL
do
TAR_PATH=`realpath $LOCAL`
SHA256=`nix-prefetch-url file://$TAR_PATH`
echo "{name=\"$NAME\";value={sha256=\"$SHA256\";version=\"${VERSION%%.tar.xz}\";};}"
done
echo ']'