Przeglądaj źródła

Free key binding for f12

I am not using it anymore, so let's make sure it stays that way and we can use
that key for something else in the future.
master
Daniel 6 miesięcy temu
rodzic
commit
afb06fca59
Nie znaleziono w bazie danych klucza dla tego podpisu
1 zmienionych plików z 0 dodań i 1 usunięć
 1. 0
  1
    init.el

+ 0
- 1
init.el Wyświetl plik

@@ -176,7 +176,6 @@
176 176
  (bind-key "<XF86Forward>" #'winner-redo)
177 177
  (bind-key "<f10>" #'magit-status)
178 178
  (bind-key "<f11>" #'db/org-find-links-to-current-item)
179
- (bind-key "<f12>" #'db/helm-shortcuts)
180 179
  (bind-key "<f1>" #'db/run-or-hide-eshell)
181 180
  (bind-key "<f2>" #'hydra-feature-shortcuts/body)
182 181
  (bind-key "<f5>" (if (executable-find "ag") #'counsel-ag #'rgrep))

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz