Przeglądaj źródła

Move cursor forward when inserting link to current clock

master
Daniel 3 miesięcy temu
rodzic
commit
77920dd9a2
Nie znaleziono w bazie danych klucza dla tego podpisu
1 zmienionych plików z 3 dodań i 3 usunięć
 1. 3
  3
    site-lisp/db-org.el

+ 3
- 3
site-lisp/db-org.el Wyświetl plik

@@ -729,9 +729,9 @@ in an Org Mode buffer or when the clock is not active."
729 729
   (user-error "No clocked-in task, aborting"))
730 730
  (save-mark-and-excursion
731 731
   (org-with-point-at org-clock-marker
732
-   (org-store-link nil t))
733
-  (pcase-let ((`(,location ,description) (cl-first org-stored-links)))
734
-   (org-insert-link nil location description))))
732
+   (org-store-link nil t)))
733
+ (pcase-let ((`(,location ,description) (cl-first org-stored-links)))
734
+  (org-insert-link nil location description)))
735 735
 
736 736
 
737 737
 ;;; End

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz