Procházet zdrojové kódy

Disable automatic document highlighting in eglot

This causes lagging while highlighting symbols, and the highlighting itself does
not add much value. Disabling it thus does not hurt and gets rid of the
lagging.
master
Daniel před 2 měsíci
rodič
revize
6a590da9cb
V databázi nebyl nalezen žádný známý klíč pro tento podpis
1 změnil soubory, kde provedl 4 přidání a 1 odebrání
 1. 4
  1
    init.el

+ 4
- 1
init.el Zobrazit soubor

@@ -1478,7 +1478,10 @@
1478 1478
 
1479 1479
 (use-package eglot
1480 1480
  :ensure t
1481
- :commands (eglot-ensure))
1481
+ :commands (eglot-ensure)
1482
+ ;; Highlighting takes a lot of time and does not add much value, so let's just
1483
+ ;; disable it
1484
+ :init (setq eglot-ignored-server-capabilites '(:documentHighlightProvider)))
1482 1485
 
1483 1486
 
1484 1487
 ;; * Mail

Načítá se…
Zrušit
Uložit