A LaTeX Course.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 

6 wiersze
244 B

\title{Wissenschaftliches Arbeiten mit \LaTeX}
\author{Daniel Borchmann}
\def\courseURL{\url{https://algebra20.de/dl16}}
\def\dateFirstLecture{01.~November 2016}
\def\dateSecondLecture{08.~November 2016}
\def\dateThirdLecture{15.~November 2016}