A LaTeX Course.
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 

6 regels
244 B

\title{Wissenschaftliches Arbeiten mit \LaTeX}
\author{Daniel Borchmann}
\def\courseURL{\url{https://algebra20.de/dl16}}
\def\dateFirstLecture{01.~November 2016}
\def\dateSecondLecture{08.~November 2016}
\def\dateThirdLecture{15.~November 2016}