Bläddra i källkod

Fehler im Classfile korrigiert

Signed-off-by: Daniel Borchmann <daniel@algebra20.de>
master
Daniel 3 år sedan
förälder
incheckning
7e977b0ea3
Signerad av: Daniel Borchmann <daniel@algebra20.de> GPG-nyckel ID: 455E361001FF778F
1 ändrade filer med 1 tillägg och 3 borttagningar
 1. 1
  3
    lectures/latexkurs.cls

+ 1
- 3
lectures/latexkurs.cls Visa fil

@@ -74,8 +74,6 @@
74 74
   \setbeamertemplate{blocks}[rounded][shadow=true]
75 75
   \begin{center}
76 76
 
77
-   \vspace*{2\bigskipamount}
78
-
79 77
    \begin{block}{}
80 78
     \centering
81 79
     \vspace*{0.5\baselineskip}
@@ -118,6 +116,7 @@
118 116
 \setbeamertemplate{frametitle}{
119 117
  \vskip0.01\paperheight
120 118
  \hskip0.02\textwidth
119
+ \vskip-0.18\paperheight
121 120
  \begin{beamercolorbox}[rounded=true,dp=0.5ex,ht=1.5ex,wd=0.96\textwidth]{frametitle}
122 121
   \smash{\insertframetitle}
123 122
  \end{beamercolorbox}
@@ -127,7 +126,6 @@
127 126
  \hbox{%
128 127
   \includegraphics[height=0.12\paperheight]{pics/fsfw-banner}
129 128
  }
130
- \vskip-0.12\paperheight
131 129
 }
132 130
 \setbeamercolor{footline}{bg=fsfwblue,fg=white}
133 131
 \setbeamertemplate{footline}{

Laddar…
Avbryt
Spara