Преглед на файлове

Cargo.lock: update

reqwest pending update from 0.9 to 0.10
master
Astro преди 2 години
родител
ревизия
931cea5968
  1. 649
      Cargo.lock
  2. 2
      default.nix

649
Cargo.lock

Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много

2
default.nix

@ -20,7 +20,7 @@ let
cargo = rust;
});
cargoSha256 = "1p6512fslxbihl8nci61hfraizcsyn430932w28s8qg8ib36zgwc";
cargoSha256 = "0jbpwr84ncfj5nigznr06fpwaj89n839534n81hqwacflh1z43ix";
ticker-update = rustPlatform.buildRustPackage {
name = "ticker-update";

Зареждане…
Отказ
Запис