Rust Game Engine, clone of Affection (Haskell)
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

Cargo.toml 234B

12345678910
  1. [package]
  2. name = "affection"
  3. version = "0.1.0"
  4. authors = ["Astro <astro@spaceboyz.net>"]
  5. edition = "2018"
  6. # See more keys and their definitions at https://doc.rust-lang.org/cargo/reference/manifest.html
  7. [dependencies]
  8. sdl2 = "0.33"