Rust Game Engine, clone of Affection (Haskell)
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

Cargo.toml 234B

12345678910
  1. [package]
  2. name = "affection"
  3. version = "0.1.0"
  4. authors = ["Astro <astro@spaceboyz.net>"]
  5. edition = "2018"
  6. # See more keys and their definitions at https://doc.rust-lang.org/cargo/reference/manifest.html
  7. [dependencies]
  8. sdl2 = "0.33"