configurations of hq services
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

users.nix 227B

12345678910111213
 1. { pkgs, ... }:
 2. {
 3. users.users.k-ot = {
 4. packages = with pkgs;
 5. [ screen tmux ];
 6. createHome = true;
 7. isNormalUser = true;
 8. uid = 1000;
 9. extraGroups = [ "wheel" "audio" ];
 10. password = "k-otk-ot";
 11. };
 12. }