configurations of hq services
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Astro 9bd5208c2f factor out into lib/admins.nix 1 år sedan
hosts factor out into lib/admins.nix 1 år sedan
lib factor out into lib/admins.nix 1 år sedan
secrets @ ae9bd8f142 add mucbot container 1 år sedan
.gitmodules refactor into lib/lxc-container,shared for grafana 1 år sedan
README.md nixops geraffel 1 år sedan
hq.nixops add mucbot container 1 år sedan
install-host.sh pulsebert: add home-manager home.nix 2 år sedan
nix-maintenance.sh add nix-maintenance.sh 2 år sedan

README.md

Deployment

Beide failen bei Activation des neuen Profils. (TODO)

Mit nixos-switch rebuild

nixos-rebuild switch -I nixos-config=./hosts/storage-ng/$HOST/configuration.nix --target-host "root@$HOST.hq.c3d2.de"

Mit NixOps

nixops create  hq.nixops -d hq
nixops deploy -d hq --debug --include=dhcp --force-reboot
nixops deploy -d hq --include=grafana -I nixpkgs=https://github.com/NixOS/nixpkgs-channels/archive/nixos-18.09.tar.gz --force-reboot