configurations of hq services
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

7 wiersze
177 B

{ config, ... }:
{
users.users.root.openssh.authorizedKeys.keys =
if config.services.openssh.enable
then (import ../secrets/lib/authorized_keys).admins
else [];
}