You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 
nix-config/host-registry.nix

67 lines
2.4 KiB

# Registry of C3D2 machines.
rec {
hosts = {
adc = { };
grafana.publicKey =
"ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIPFB9fo01jzr2upEBEXiR7sSmeQoq9ll5Cf5/hjq5e4Y";
glotzbert.publicKey =
"ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIHPrkD07abpTU/66fEjmiMYsUfJCSF62MVFe8BED7wu4";
hydra.publicKey =
"ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIDhurL/sxsXRglKdLfiWIcK+iqpyhGrGt/MoBODsgvig";
mpd-index = { };
nfs = { };
ncdc.publicKey =
"ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIGzWhy2T7avsFf+ZS8R99kah2wPQs7MYWUP+t4VBi28a";
pulsebert.publicKey =
"ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIAnEWn/8CKIiCtehh6Ha3XUQqjODj0ygyo3aGAsFWgfG";
samba = { };
storage-ng.publicKey =
"ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIMeg5ojU7U8+Lx824y+brazVJ007mEJDM7C7aUruOWGP";
server1 = {
ip4 = "172.20.72.1";
publicKey = ''
ecdsa-sha2-nistp256 AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAyNTYAAAAIbmlzdHAyNTYAAABBBD7M0j9goPMstNFj8dkNjMIgKFvbIGqpgeNKDjwTQdl5QJE+mE0k5/t8RlhN0MprZBr8px8PZw1dZlXAMLK4FQs=
'';
};
server3 = {
ip4 = "172.22.99.13";
ip6 = "2a02:8106:208:5201::13";
publicKey = ''
ecdsa-sha2-nistp256 AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAyNTYAAAAIbmlzdHAyNTYAAABBBHBQq8QxGUdvQTF6QPiRYHtD73ls4zoUcOtAPLVN/7dDZk7KZLQ+c373VB5jd9FfYKB2/w8lDCHXVi1sY26e+QE=
'';
};
server4 = {
ip4 = "172.22.99.15";
ip6 = "2a02:8106:208:5201::15";
publicKey = ''
ecdsa-sha2-nistp256 AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAyNTYAAAAIbmlzdHAyNTYAAABBBGUwIWqP92toOSuV16wSN46t05RUKu609pqV2aexj8+DTO/hM8QWrhv51/jQG6TGmabZNlXbEvKMt48mW69uy48=
'';
};
server5 = {
ip4 = "172.22.99.16";
ip6 = "2a02:8106:208:5201::16";
publicKey = ''
ecdsa-sha2-nistp256 AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAyNTYAAAAIbmlzdHAyNTYAAABBBB1qxi7ROlXvbmmeBJvNqyJdGDZG35e38RHujtqqDJXORwhy63LdW5jlv/09fNRj4nQMvKwdY5Oew2xgTzkaDwE=
'';
};
server6 = {
ip4 = "172.22.99.17";
ip6 = "2a02:8106:208:5201::17";
publicKey = ''
ecdsa-sha2-nistp256 AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAyNTYAAAAIbmlzdHAyNTYAAABBBKQCZ7f7bqRC6B72oMu7BCItZxZnWsqx9Th/2iBRvtIFggr4YNi7Pbw3cc68NVbm0u7feUUgH5LDiXVpig3b7Gw=
'';
};
server7.publicKey =
"ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIMiDm1b0NubTtcE9NuKrIpEOea5oS/yCW0Ncoaf/w3uy";
storage = { };
};
hqGlobal = builtins.attrNames hosts;
hqLocal = builtins.attrNames hosts;
}