configurations of hq services
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

ncdc.nix 409B

123456789101112131415161718
 1. { config, pkgs, lib, ... }:
 2. let
 3. ncdcPort = 1512;
 4. in
 5. {
 6. users.users.ncdc =
 7. { isNormalUser = true;
 8. uid = ncdcPort;
 9. openssh.authorizedKeys.keys =
 10. config.users.users.k-ot.openssh.authorizedKeys.keys;
 11. password = "k-ot";
 12. packages = [ pkgs.tmux pkgs.ncdc ];
 13. };
 14. networking.firewall.allowedTCPPorts = [ ncdcPort ];
 15. networking.firewall.allowedUDPPorts = [ ncdcPort ];
 16. }