configurations of hq services
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

home.nix 225B

1234567891011121314151617
 1. { pkgs, ... }:
 2. {
 3. home.packages = with pkgs; [
 4. htop
 5. fortune
 6. ddate
 7. mpv
 8. ncmpcpp
 9. schedtool
 10. screen
 11. tmux
 12. pulsemixer
 13. ncpamixer
 14. python35.withPackages(ps: with ps; [ youtube-dl ])
 15. ];
 16. }