Преглед на файлове

Glotzbert: remove broadcom firmware

Hail cannot build this.
storage-ng
Emery Hemingway преди 6 месеца
родител
ревизия
f761c4a5d1
променени са 1 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 1 реда
 1. 0
  1
    hosts/glotzbert/hardware-configuration.nix

+ 0
- 1
hosts/glotzbert/hardware-configuration.nix Целия файл

@@ -10,7 +10,6 @@
10 10
 
11 11
  boot.initrd.availableKernelModules = [ "ohci_pci" "ehci_pci" "ahci" "firewire_ohci" "usb_storage" "usbhid" "sd_mod" "sr_mod" ];
12 12
  boot.kernelModules = [ "kvm-intel" "wl" "forcedeth" "b43" ];
13
- boot.extraModulePackages = [ config.boot.kernelPackages.broadcom_sta ];
14 13
  boot.kernelParams = [ "irqpoll" "hpet=off" ]; # noapic seems to improve things
15 14
 
16 15
  fileSystems."/" =

Loading…
Отказ
Запис